Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jämföra och mäta

Skapad 2017-03-21 15:34 i Amsbergs skola Borlänge
NTA Jämföra och mäta
Grundskola F Matematik Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med längd och avstånd. Vi börjar med att göra jämförelser med kända längder och mäter sedan med hjälp av ostandadiserade enheter. Detta ska ge en god förförståelse för mätningar längre fram med linjal och måttband.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på olika begrepp inom matematiken och fysiken, t ex startpunkt, slutpunkt, sträcka, avstånd, mäta och jämföra. Förutsäga, undersöka och att slutligen jämföra resultatet med sin egen och andras förutsägelse är viktiga moment i detta tema.
Vi ska också prata om olika metoder att mäta och försöka lista ut vilken metod som är den bästa.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans i gruppen att formulera förutsägelser innan vi gör undersökningar med hjälp av olika slags mätverktyg.
Du kommer att få arbeta tillsammans med en kamrat då du ska lösa uppgifterna i de olika uppdragen vi gör.
Vi kommer sedan tillsammans i den större gruppen att följa upp varje grupps resultat och samtala runt likheter och olikheter i våra resultat.
Vi kommer arbeta mycket laborativt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: