Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov argumenterande text - svenska som andraspråk

Skapad 2017-03-21 20:50 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 1 – 9

Matriser

Argumenterande text

F
E
C
A
INNEHÅLL
  • Sv  E 6
BEGRIPLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår
RELATIVT TYDLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår relativt tydligt
TYDLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår tydligt
INNEHÅLL
  • Sv  E 6
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna
Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna
Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna
STRUKTUR
  • Sv  E 6
I HUVUDSAK FUNGERANDE STRUKTUR Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
RELATIVT VÄL FUNGERANDE STRUKTUR Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
VÄL FUNGERANDE Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
STRUKTUR
  • Sv  E 6
Texten är uppbyggd, med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och men, så att
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierande sambandsord
SPRÅK
  • Sv  E 6
VISS SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet uppvisar viss variation
FÖRHÅLLANDEVIS GOD SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet uppvisar viss variation
GOD SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet uppvisar viss variation
SPRÅK
  • Sv  E 6
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED VISS SÄKERHET Meningsbyggnaden används på ett i huvudsak fungerande sätt
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED RELATIVT GOD SÄKERHET Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED GOD SÄKERHET Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
SKRIVREGLER
  • Sv  E 6
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED VISS SÄKERHET Stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED RELATIVT GOD SÄKERHET Vissa stavfel finns men de stör inte förståelsen
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED GOD SÄKERHET Få stavfel finns
SKRIVREGLER
  • Sv  E 6
Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt
Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt
Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: