Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden - det första livet

Skapad 2017-03-21 23:15 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Vi kommer att jobba med perioden Urtiden från det att jorden skapades till förmänniskan Lucy.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med perioden "Urtiden" från det att jorden skapades, "Big Bang", till förmänniskan Lucy.

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:

 • Känna till att det första livet på jorden började i vattnet
 • Känna till utvecklingen från liv i vatten till livet på land
 • Känna till några djur som levde under urtiden, t ex trilobiter och dinosaurier
 • Känna till däggdjurens utveckling
 • Känna till människans utveckling
 • Skapa text där ord och bild samspelar
 • Kunna skriva en faktatext
 • Kunna göra en tankekarta

Undervisning

Du kommer att:

 • Ha muntliga genomgångar,samtal och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Se film
 • Skapa en egen faktatext där bild och text samspelar
 • Göra en tankekarta utifrån en faktatext tillsammans med kamrat

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Att du känner till och enkelt kan redogöra för hur det första livet på jorden började i vattnet
 • Att du känner till och kan namnge några djur som levde under urtiden, t ex trilobiter och dinosaurier
 • Att du känner till och enkelt kan redogöra för däggdjurens utveckling
 • Att du känner till något om människans utveckling
 • Att du kan skapa text där ord och bild samspelar
 • Att du kan skriva en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: