Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- decimaltal, längd, vikt och volym

Skapad 2017-03-22 09:00 i Rösjöskolan Sollentuna
Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i matematik och om matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Vidare ska eleverna genom undervisning ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitalteknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att kunna presentera och tolka data.
Grundskola 5 Matematik
Vi har arbetat med Vikt och Volym kapitlet i matteborgen 5a.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska kunna

- hel, tiondel, hundradel

- skriva och läsa decimaltal

- jämföra och använda enheterna meter, centimeter, milimeter

- jämföra och använda enheterna liter, deciliter, och centiliter  

- Jämföra och använda enheterna gram, hektogram och kilogram

- växla mellan olika enheter

Det här ska vi göra

- Räkna i Matteborgen 5a

- arbeta med termometern, linjalen, vikter och mått

- arbeta med olika volymenheter praktiskt

- Spela spel, och praktiskt träna decimaltal

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- lösa enkla matematiska problem

- se rimligheten i dina lösningar

- förstå och använda rätta begrepp eller enheter

- växla mellan olika enheter

- förstå och använda dig av olika symboler ex. minusgrader, plusgrader

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: