👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen, kyrkoinriktningar samt etik och moral

Skapad 2017-03-22 09:40 i Vågbroskolan Papperskorgen
Grundskola 8 Religionskunskap
Kristendomen, den kristna kyrkans olika inriktningar, katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan samt etik och moral

Innehåll

Vad? Kristendomen – en världsreligion

Vi kommer att jobba med kristendomens alla byggstenar såsom heliga skrifter, vad som är gudomligt, religionernas mål och hur den påverkar människornas vardag. Vi kommer även att gå igenom de olika kristna inriktningarna.

 

Den ortodoxa kyrkan
Vad: Den ortodoxa kyrkan – en världsreligion
Vi kommer att jobba med det som är speciellt för den ortodoxa kyrkan som är en inriktning inom den kristna kyrkan. 
Hur: Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.
Examination: Skriftligt eller muntligt prov på den ortodoxa kyrkan. Vid ett senare tillfälle kommer ni att få jämföra med de andra kyrkliga inriktningarna, den katolska kyrkan och den lutherska kyrkan.

Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på ett löst blad när ni gör provet.


Den katolska kyrkan
Vad: Den katolska kyrkan – en världsreligion
Vi kommer att jobba med det som är speciellt för den katolska kyrkan som är en inriktning inom den kristna kyrkan.  
Hur: Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.

Examination: Skriftligt eller muntligt prov på den katolska kyrkan. Vid ett senare tillfälle kommer ni att få jämföra med de andra kyrkliga inriktningarna, den ortodoxa kyrkan och den lutherska kyrkan.
Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på ett löst blad när ni gör provet.

  Den protestantiska kyrkan
 Vad? Den protestantiska kyrkan – en världsreligion
Vi kommer att jobba med vad som är speciellt för den protestantiska kyrkan som är en inriktning inom den kristna kyrkan.
Hur? Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.
Examination: Skriftligt eller muntligt prov på protestantismen. Ni kommer också att få jämföra med de andra kyrkliga inriktningarna, den ortodoxa kyrkan och den katolska.

Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på lösa blad när ni gör provet.

 Etik - Moral 
Vad? Är det någon skillnad på begreppen ”etik” och ”moral”?  Dessa begrepps innebörd står väldigt nära varandra. Man kan säga att etik är när man teoretiskt reflekterar (tänker på och diskuterar) över mänskliga värderingar och deras giltighet inom olika kulturer och under olika tidsepoker. Etiken försöker besvara frågor som ”vad är det goda?”, ”vad är det rätta?”, ”hur bör man bete sig?".
Hur? Diskussioner, dilemman och arbete med häfte om etik och moral.
Examination? Någon form av mindre prov, muntligt eller skriftligt


          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9