Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska år 1-3

Skapad 2017-03-22 10:15 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 1 – 3 Engelska
Så här kommer vi att arbeta med engelska i år 1-3.

Innehåll

Mål:

År 1 och 2:

Att du ska få prova på att använda engelska genom att härma eller tillsammans sjunga och läsa enkla ramsor på engelska.

Att du ska lära dig att förstå enkla instruktioner.

Att du ska lära dig några vanliga ord och fraser på engelska.

År 3:

Att du ska kunna lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Att du ska kunna ge enkla instruktioner och beskrivningar.

Att du ska kunna delta i enkla samtal och dialoger om bekanta ämnen.

Att du ska kunna läsa och förstå en enkla berättelser, instruktioner och beskrivningar.

Om du kan skriva enkla dialoger, instruktioner och beskrivningar.

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

År 1 och 2

Rim och ramsor, sånger och rörelselekar på engelska. Mycket repetition och härmande för att träna uttal, intonation och korrekt ordföljd.

Filmer och inlästa berättelser för att lyssna på talad engelska.

Att ta enkla instruktioner.

 

År 3

Rim och ramsor, sånger och rörelselekar på engelska. Mycket repetition och härmande för att träna uttal, intonation och korrekt ordföljd.

Filmer och inlästa berättelser för att lyssna på talad engelska.

Lycko och annat självrättande material för att träna ordkunskap.

Läsförståelse av olika sorters enkla engelska texter.

Skriva enkla texter på engelska.

Att ta och ge enkla instruktioner.

Att svara på enkla frågor, muntligt och skriftligt.

 

Dina lärare kommer att bedöma: 

År 1 (endast muntligt)

Om du kan förstå och följa enkla instruktioner (sit down, stand up, point to the window, etc.)

Om du kan vara med och sjunga eller läsa ramsor på engelska (härma).

Om du vet vad de här sakerna heter på engelska:

 • siffror 1-10
 • namnen på några färger, djur och frukter
 • hälsningsfraser (hej, hejdå)
 • Jag heter...

År 2 (endast muntligt)

Om du kan förstå och följa enkla instruktioner (sit down, stand up, point to the window, etc.)

Om du kan vara med och sjunga eller läsa ramsor på engelska (härma).

Om du vet vad de här sakerna heter på engelska:

 • siffror 1- 30
 • namnen på kläder, mat och kroppsdelar
 • Jag gillar...

År 3 (muntligt och skriftligt)

Om du kan lyssna och förstå och följa enkla instruktioner och beskrivningar, om tex. personer, platser och intressen.

Om du kan ge enkla instruktioner och beskrivningar, om tex. personer, platser och intressen.

Om du kan delta i enkla samtal och dialoger om bekanta ämnen.

Om du kan läsa och förstå en enkla berättelser, instruktioner och beskrivningar, om tex. personer, platser och intressen.

Om du kan skriva enkla dialoger, instruktioner och beskrivningar, om tex. personer, platser och intressen

Om du vet vad de här sakerna heter på engelska och hur man skriver dem:

 • siffror 1-30
 • färger, djur, frukter, kläder, kroppsdelar, mat, klassrumsord
 • prepositioner (in, under, on, behind, next to, besides, etc

 

Bedömningen kommer att göras i Matris Engelska år 1-3, Lillegårdsskolan.

Matriser

En
Matris Engelska år 1-3, Lilleårdsskolan

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar och förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Tala så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat.”)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: