Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simhallen

Skapad 2017-03-22 11:22 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Äp9Ma13C
Grundskola 9 Matematik
Resonemang kring olika betalningsmodeller vid besök i simhallen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Simhallen

E
C
Metod
Att tolka ett diagram Ange formel
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
Tolkar diagrammet korrekt. Anger minst en formel korrekt.
Tolkar diagrammet korrekt. Anger alla tre formlerna korrekt.
Resonemang
Fördelar och nackdelar
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
Har med någon fördel eller någon nackdel kring de tre alternativen.
Har med minst en fördel och en nackdel kring de tre alternativen.
Begrepp
Proportionalitet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
Förklarar att C är proportionell.
Förklarar även varför A & B inte är proportionella.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: