Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2017-03-22 12:00 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Historia Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med historia och området antiken. Vi kommer att titta närmare på både Grekland och Rom som hade sin storhetstid under antiken. Även i ämnet svenska kommer ni tillsammans med Susanne att arbeta med antiken, men då med inriktning på det litterära.

Innehåll

Vi kommer att arbeta efter att eleverna ska:

 • Förvärva ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden
 • Tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker
 • Blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor
 • Förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp

 

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • Ha power point genomgång
 • Se för området relevant filmer
 • Läsa i lärobok och arbeta med studieuppgifter

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna följande:

 • Var och när den grekiska kulturen uppstod
 • Känna till två av Greklands mest kända stadsstater och vad som skiljer dem åt
 • Veta vad demokrati är, hur den utövades i Grekland och jämföra med demokratin i Sverige idag
 • Ha kännedom om det kulturella arv som vi fått från antiken t ex idrott, matematik, politik och teater
 • Känna till några av antika Grekland mest betydelsefulla litterära verk och författare (svenska)
 • Kunna se likheter/skillnader mellan kvinnans liv i antiken och Sverige idag.

Redovisning

Kommer att ske kontinuerligt med hjälp av läxprov (se planering Classroom)

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: