Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem, fritidsgympa

Skapad 2017-03-22 12:51 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Under höst -och vårterminen går vi till gymnastiksalen och genomför olika sporter och lekar tillsammans.

Innehåll

Tidsperiod: Till och med 14 juni

 

Mål:

* Att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för fysisk aktivitet. 

* Att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

* Att utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

' Öka vi-känslan.

 

Arbetsformer:

Två dagar i veckan går vi till gymnastiksalen där vi vistas ca 45 minuter. Martin har planerat aktiviteter utefter vad eleverna efterfrågat men även efter vad eleverna behöver. I nuläget har vi val att ha åldersindelat, d.v.s åk ett har gymnastik på måndagar och förskoleeleverna på torsdagar.

 

Ansvariga:

Martin planerar gymnastiken och en av oxen/björnens personal är med.

 

Dokumentation och uppföljning:

Vi följer upp och dokumenterar arbetet på vår gemensamma planering varje vecka. 

 

* Vad gick bra respektive dåligt?

* Vad kunde vi gjort bättre?

* Hur lägger vi upp aktiviteterna nästa gång?

 

 

Utvärdering

Vi utvärderar arbetet på våra planeringar, men även på eftermiddagen när de flesta barn gått hem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: