Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2017-03-22 13:59 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Muntlig framställning

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi lär oss vad en muntlig framställning ska innehålla och hur den ska presenteras.

Vi gör först en gruppredovisning om europaarbetet. Sedan gör du en egen presentation, i liten grupp eller helklass. Du väljer ett ämne du vill framställa. Sedan arbetar du med att förbereda en framställning utifrån en arbetsbeskrivning. Du får tips och vägledning under de lektionstimmar vi arbetar med området. Presentationen ska förstärkas genom estetiska hjälpmedel, t.ex. en PowerPoint. 

Framställningen kan vara informerande; att du vill förmedla fakta till åhörarna, eller argumenterande; att du försöker övertyga åhörarna om något. 

 

Hur visar du vad du lärt dig?

Du genomför en välplanerad, informationsrik och publikorienterad muntlig framställning, där du på ett positivt, nyanserat och välutvecklat sätt framställer ditt ämne. Både innehållet, vad du pratar om, och hur du framställer det är viktigt (t.ex. kroppsspråk och tydlighet). Tänk på att det visuella, t.ex. PowerPoint, ska förstärka det du pratar om. 

Bedömning

Du genomför en muntlig framställning och den bedöms efter läroplanens kunskapskrav. Se tabellen nedan.

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

F
E
C
A
Att förstärka och levandegöra ditt budskap med olika estetiska uttryck
Du använder estetiska uttryck som till viss del passar med innehållet.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt, genomtänkt sätt som förstärker ditt budskap.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade. Det är oftast lätt för lyssnaren att följa med.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har en inledning och en avslutning Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har en tydlig och effektfull inledning och avslutning. Du har god anpassning till syfte och mottagare.

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: