Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vävram

Skapad 2017-03-22 14:31 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Tillverka en vävbricka och väva.
Grundskola 3 Slöjd
Uppgiften är att du ska följa en arbetsbeskrivning och tillverka en vävram. På den färdiga vävramen ska du sedan skapa en väv.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll som behandlas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd år 1-3

Formge, hitta metoder och skapa

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Formge och framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Kreativitet och utveckling
Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Utvärdera och reflektera

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Reflektionsförmåga
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Estetisk förmåga
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: