Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat på matteprov 3 år 9, mars 2017

Skapad 2017-03-22 15:01 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik
I årskurs 9 har vi hittills arbetat med taluppfattning, beräkningar med decimaltal, negativa tal och med tal i potensform och grundpotensform. Vi har även jobbat procent, bråk och sannolikhet. Vårterminens första del har handlat om geometri, vilket i huvudsak är innehållet i prov 3. Provet består av två delprov. Det ena delprovet innehåller uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Delprov 1

Rubrik 1

Behärskar
Delvis
Träna mer
Träna mer sid:
1. Negativa tal termometer
Formula blå: 10-11, Formula lila: s.12-13 Bryggan: s.8, s24-27
2.Beräkna värdet av ett uttryck
Formula blå: 159-160 Formula lila: s.144-145 Bryggan: s.136-137, 148
3. Överslagsräkning
Formula blå: s.8-9, 14-15 Formula lila: s.31 Bryggan: s.20- 23
4. Addition och subtraktion potenser
Formula blå: 21-25 Formula lila: s.14-15 Bryggan: s. 28-29
5. Division med bråktal
Formula blå: s.314 Formula lila: s.266
6. Ekvations lösning
Formula blå: s.293 Formula lila: s.251-252 Bryggan: s.143
7. Förenkla uttrycket
Formula blå: s.289-290 Formula lila: s.247-249 Bryggan: s.140
8. Vinkelsumman i en triangel
Formula blå: s.276-277 Formula lila: s.234-237 Bryggan:s.42-47
9. Grundpotensform
Formula blå: s.258 Formula lila: s.222-223 Bryggan: s.28-29
10.a) Sannolikhet
Formula blå: s.302-304 Formula lila: 258-260 Bryggan:s 120-125
10.b) Sannolikhet
Formula blå: s.302-304 Formula lila: 258-260 Bryggan: s.120-125
11. Negativa tal
Formula blå: s.257 Formula lila: s.221 Bryggan: s.8
12. Mönster
Formula blå: s.295 Formula lila: s.253- Bryggan: s. 138-139
13. Volym
Formula blå: s.281-283 Formula lila: s.241-243 Bryggan:s 69-73
14. Likformighet
Formula blå: s. 277-278 Formula lila: s.238 Bryggan:s 64

Ma
Delprov 2 Problemlösning, kommunikation och resonemang

Behöver utveckla mer
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hög nivå
Problemlösning
Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)
Resonemang (Uppgift 1b, 4b, 5b)

Ma
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Betyg på provet som helhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: