Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen, en viktig del för liv.

Skapad 2017-03-22 15:02 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
I det här arbetsområdet ska vi besöka den mikroskopiska världen som bygger upp alla levande djur. Cellen är som en egen liten stad med invånare, stadsmur och sopstationer och mycket mer. Cellerna bygger upp olika organ i djur och människor inifrån och ut.

Innehåll

Syfte och upplägg

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få förståelse för hur celler är uppbyggda och hur celler förökar sig. Du kommer att läsa och bearbeta text om djurcellen och celldelning för att få kunskap om de begrepp som används inom cellbiologi. Genom att bygga modeller av celler får du förståelse för likheter och skillnader mellan djur och växters celler. Du kommer även att träna på att arbeta systematiskt med hjälp av mikroskop för att få ett resultat som kan analyseras och på så vis se hur jästceller delar sig.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • ​Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 • E C A
  Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och då skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med motiveringar.
 • E C A
  Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
 • E C A
  Söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • E C A
  Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
 • E C A
  Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • E C A
  Använda utrustning på ett säkert sätt.
 • E C A
  Jämföra resultaten med frågeställningarna och då dra slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier.
 • E C A
  Föra resonemang kring resultatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • E C A
  Göra dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • E C A
  Ha kunskaper om biologiska sammanhang och visa det genom att använda biologins begrepp, modeller och teorier.
 • E C A
  Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • E C A
  Undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och då beskriva ekologiska samband, energiflöden och kretslopp.
 • E C A
  Föra underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och vilka åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • E C A
  Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: