👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren och fåglar vt-18

Skapad 2017-03-22 15:12 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vad är det som händer med naturen på våren? Varför blir det grönt och vad är allt det gröna? Vad heter blommorna och fåglarna? Vad får man göra med naturen när man är ute? Du kommer bli nyfiken på naturen och få lära dig allt du behöver veta om våren!
Grundskola 1 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vad är det som händer med naturen på våren? Varför blir det grönt och vad är allt det gröna? Vad heter blommorna och fåglarna? Vad får man göra med naturen när man är ute? Du kommer bli nyfiken på naturen och få lära dig allt du behöver veta om våren!

Innehåll

 

Du ska veta vad som händer i naturen och med temperaturen, men även kunna några sorters vårblommor och vissa insekter.

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att belysa våren och vad som händer i naturen. Vi kommer även att prata om och lära oss om stannfåglar och flyttfåglar.

Arbetssätt och redovisningsform

 • läsa lättare fakta texter och kunna återberätta
 • enklare fältstudier
 • dokumentera genom digitala verktyg

Visa din kunskap - Bedömning

 

Reflektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Våren och fåglar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NO
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
NO
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
NO:Året runt i naturen
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
NO:Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
NO:Metoder och arbetsätt
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Svenska - läsa och skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och dator
Eleven skriver enkel text med stöd av vuxen.
Eleven skriver enkel text.
Eleven skriver enkel text med läslig handstil eller på datorn.
Svenska - informationssökning och källkritik
Kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Eleven har provat att söka information ur anvisad källa och att återge information i enkel faktatext
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter med stöd av vuxen.
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Svenska - berättande texter
Genom att kombinera texter med bilder kan eleven förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven gör bild eller text för att förmedla något
Eleven kan med stöd av vuxen kombinera text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven kombinerar text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap