Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2017-03-22 15:39 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan verksamhet planeras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas för att skapa goda villkor för barns utveckling och lärande.

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet-  kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Vi har valt ett läroplansmål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: Vi har sett att barnen har fortsatt stor lust att leka och lära och att utforska nya konstellationer mellan varandra. Vi vill ge barnen fler verktyg för att hantera det sociala samspelet. Vi vill också öka barnens förståelse för kommunikationens värde.

 2. Var är vi?

Så här tar vi reda på vilka erfarenheter och förmågor barnen har kring valt kunskapsområde: Genom att fortfarande vara ständigt närvarande i alla vardagliga situationer, samtala och föra diskussioner med barnen samt att vara lyhörda för barnens intressen och utveckling.

3. Var ska vi?

Detta är exempel på vad barnen gör när de fått ett nytt kunnande kring valt kunskapsområde: När vi ser att barnen i sin trygghet kan samarbeta och hjälpa varandra på ett naturligt sätt men också att hantera eventuella konflikter. När vi ser att barnen är trygga i att påverka sin situation.

4. Hur gör vi?

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av: Vi pedagoger visar respekt för alla sätt att uttrycka sig och att ge barnen verktyg att hantera och gå vidare. Genom att läsa och arbeta med böckerna "Kompisböcker för de yngsta" kommer vi att belysa och utmana olika delar av det sociala samapelet, språkutveckling, matematik, motorik, naturvetenskap/teknik, kreativitet och skapande, genom t. ex. Måla till olika sorters musik, rörelse till olika rytmer, olika ljudexperiment, samarbetsövningar, Rim, ramsor, sagoläsning, matematiska utmaningar, likheter/olikheter, storlek och antal, mängd och vikt, yoga, olika experiment. Ställa produktiva frågor till barnen för att utveckla barnens tankeförmåga. Ge möjligheter till att leka och samspela.

Mall att använda vid arbetslagsplaneringarna:
Uppföljningsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

Mall att använda när temat är slut:
Utvärderingsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: