Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft vt17

Skapad 2017-03-22 16:52 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3) Svenska
Vi ska undersöka vad luft är, vilka egenskaper det har och lära oss om hur luft är uppbyggt. Det blir experiment, film och faktaskrivande mm.

Innehåll

Syfte

Att du ska genom enkla undersökningar kan observera och skaffa dig kunskaper om luftens egenskaper.

 

Undervisningen kommer att handla om:

Du ska

ha kunskaper om egenskaper hos luft.

ha kunskaper om vad luft är

kunna berätta om egna iakttagelser/upplevelser av luft

kunna utföra enkla experiment

kunna dokumentera dina undersökningar genom att skriva och/eller rita

 

Arbetssätt

Under arbetet med luft kommer vi att arbeta med luft på olika sätt. Vi kommer att genomföra experiment tillsammans och genomföra dokumentation tillsammans och enskilt. Vi kommer att se film om luft och diskutera den. Vi kommer även att göra vissa experiment och fältstudier i närmiljön.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

din förmåga att genomföra och dokumentera enkla undersökningar.

din förmåga att berätta om luft och kunna relatera till egna iakttagelser/erfarenheter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: