👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk.6 1800-1900-talet

Skapad 2017-03-22 18:32 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Sveriges och världens historia under 1800-talet.
Grundskola 6 Historia
Vad hände i under 1800- och 1900-talen? Vad var nytt? Vilka uppfinningar kom? Varför flyttade människor till andra världsdelar? Vilka hade makten? Vilka sjukdomar fanns? Svaren på dessa och fler frågor får du i detta avsnitt av historia.

Innehåll

Undervisning:

Under den här perioden kommer vi att läsa om Sverige och Europa under 1800-1900-talet. Vi kommer att se vilka spår som finns kvar, läsa om industrialiseringen, lära oss om den nya vetenskapen som växte fram och hur kvinnans roll såg ut.

Ett avsnitt kommer att handla om att du ska välja en historisk person, som levde under 1800- eller 1900-talet, att lära dig mer om. 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att läsa, diskutera och arbeta med olika texter och källor tillsammans i klassen, med utgångspunkt i läromedlet Boken om Historia.

Diskutera filmerna "Kvinnornas historia avsnitt 4" och "Industrialiseringen".

Du kommer att arbeta med din historiska person digitalt.

 

Redovisning:

Diskussion i helklass och i små grupper.

Skriftligt prov.

Redovisning skriftligt av din historiska person samt muntligt i liten grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 4-6

Historia

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.