Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 5 Solstol

Skapad 2017-03-22 19:06 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Solstol - sammarbete mellan slöjd och mattematik.
Grundskola 5 Slöjd
I slöjden kommer du få göra en solstol med tygrygg i applikation.

Innehåll

 • Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Mål

Lära sig/öva sig mer på att;

- använda monteringsmallar

- följa instruktioner

- skruva (sammansättning)

- praktisk matte, få en förståelse för mattematiken i slöjden

 

 

Bedömning

Jag bedömer hur du ;

- gör uppgiften

- kan följa instruktioner

- kan borra med borrmallar

- kan skruva  ihop delarna i monteringsmall (sammansättning)

- kan använda handmaskiner och verktyg på rätt sätt

- kan beskriva hur det gått i arbetet (lätt och svårt)

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi tar fram material tillsammans och bearbetar det till monteringsfärdiga bitar.

Beräknar ungefär 8-10 lektioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Elevens förmåga att ge omdömen.
Eleven kan beskriva hur det gått i arbetet (omdöme) (det vill säga vad som var svårt och lätt i arbetet)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: