Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2 Skellefteteknik

Skapad 2017-03-22 19:10 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Skellefteteknik åk 3
Grundskola 2 – 3 Teknik
Du ska tillsammans med en eller flera kamrater få göra enkla laborationer och med text och bild dokumentera dessa i din teknikbok.

Innehåll

Du ska få lära dig

När vi har teknik får du träna på att samarbeta i en liten grupp.

Du får träna på att följa en skriftlig instruktion och lösa olika tekniska problem, t. ex. bygga efter ritning.

Du får lära dig att dokumentera med text och bild.

På vilket sätt? Hur?

Du kommer att få jobba med en kamrat och lösa olika uppgifter.

Genom tekniska övningar kommer du att få leka med naturlagarna.

Du kommer att få spela spel, träna att sortera och öva din motorik.

Detta ska du tänka på vid varje tekniklektion:

Se till så att kamraten har det bra.

Försök att lösa uppgiften.

Du ska vara på din arbetsplats. Inte ranta runt (IRR).

Dokumentera ditt arbete. Rita, skriv och färglägg.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt arbete utifrån att du får:

 • berätta och visa

 • dokumentera i boken

 • bygga och konstruera

 • visa att du kan samarbeta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknikmatris åk 1-6

Teknikmatris åk 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Utarbeta tekniska lösningar
 • Tk
Du kan pröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Du kan pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar på ett givet problem.
Dokumentation
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter med vissa av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör utvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter och använder teknikområdets begrepp och uttrycksformer relativt väl.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: