Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4 Värme, kyla och väder

Skapad 2017-03-22 19:16 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Vi kommer under våren att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också få lära dig hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer under våren att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också få lära dig hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.

Innehåll

Bedömning

När du har arbetat med området ska du:

-veta varför solen är viktig för livet på jorden.

-kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

-kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

-kunna förklara hur vindar uppstår.

-veta hur moln, regn och snö bildas.

-kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

¤ Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa om väder och vind.

Vi kommer att titta på filmklipp om väder och vind.

Vi kommer göra enkla experiment!

Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen!

Vi kommer titta på olika vädersymboler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: