Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi naturen år 5

Skapad 2017-03-22 19:37 i Gantofta skola Helsingborg
VI kommer att jobba med, framför allt, Sveriges skogar, dess växter och djur samt hur vi människor påverkar skogen-
Grundskola 5 Biologi
Det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi vara rädda om.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

VI kommer att använda oss av grundboken Biologi från PULS. Vi kommer att jobba enskilt och tillsammans. Vi kommer att läsa, diskutera och titta på film. 

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Olika typer av skogar i världen med exempel på djur- och växter.

 • Livsvillkor och ekologiska samband i barr- och lövskog.

 • Hur djur klarar vintern.

 • Hur viktig skogen är för oss människor på många olika sätt.

 • Regnskogen och vilka djur som lever där.

 • Känna till vattnets kretslopp.

 • Förklara begreppen salt, sött och bräckt vatten.
 • Exempel på näringskedjor i sjö och hav.
 • Känna till hur vi renar vatten.

Bedömning kommer att göras fortlöpande genom diskussioner, undersökningar, skriftliga produktioner och med prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: