Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamseprojektet del 1, höstterminen 2016

Skapad 2017-03-23 07:55 i Ringblomman Örebro
Förskola

projekt-bamse

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Sommaren 2016 var det många barn som var på Kolmården och kom tillbaka efter ledighet med ett stort intresse av bamse.

    - Vad gör barnen ?

De pratar mycket om bamsefigurerna och vad de har för egenskaper.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Vi utgår efter barnens intresse och vill fortsätta med de tre grupper som vi delat in barnen i (nu fyra).

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Matematik, språk, natur/teknik.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi har delat in barnen i fyra grupper och jobbar med ett ämne i taget sedan byter vi efter en period. vi ska ha tre perioder. den fjärde gruppen (husmusen) gör en blandning av allt, de barnen tillkom våren -17.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Varje grupp ansvarar för ett ämne i taget men byter sedan ämne så alla kommer jobba med allt. Fia och Louise, Susanne och Anna, Johanna och Camilla, Marika och Magdalena.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi har delat barnen i grupper så att det ska bli fokus och koncentration på arbetet och att barnen kanske inte bara är med de som de väljer att leka med. Den fjärde gruppen blev med de "nya" barnen så vi kan bevara de gamla grupperna.

   - Material?

Vi har förberett och gjort  i ordning tre påsar med material för varje läroplansmål. vi kan då ta del av vad den andra gruppen har gjort innan.

   - Metoder?

Vi träffas en gång i veckan. Ett område i taget.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?

Det var positivt att vara i små grupper (10 barn).

Det har fungerat bra även om inte all personal varit på plats eftersom vi förberett vad vi ska göra.

Många barn har visat stort engagemang i sina grupper och återberättat vad de gjort även hemifrån.

Vi har dokumenterat på unikum och i hallen, bra respons från föräldrar och barn.


  - Vad behöver vi utveckla?

Dokumetation till viss del, lärloggar.

Förebereda bytet av grupperna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: