Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation och retorik.

Skapad 2017-03-23 09:56 i Ljungviksskolan Lerum
Inför nationella proven ht 2015 så jobbar vi med muntlig framställning.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Retorik eller konsten att tala! Vi övar på att få fram muntliga budskap. Hur ska jag våga? Vilka knep kan jag ta till? Vad är det jag vill säga? Hur använder man visuella hjälpmedel? Kan man göra skillnad med språket som verktyg?

Innehåll

Syfte

Syftet är att genom att erbjudas möjligheten att göra skillnad för en medmänniska, träna förmågan att kommunicera och argumentera i tal och skrift.

Under en tid kommer vi att arbeta med muntlig framställning! Du kommer att veta skillnaden mellan ett informerande tal, ett och ett argumenterande tal. Du vet vad en tes är och vad ett argument är. Du vet hur du ska förbereda, skriva och framföra ditt tal.

På lektionerna ska vi

 • Ha övningar i muntlig framställning
 • Föreläsning om retorik
 • Skriva tal
 • Göra en presentation i Google presentation.
   
   
   
   

 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att veta skillnaden mellan ett:

 • informerande tal,
 • ett argumenterande tal.
 • Du vet vad en tes är
 • och vad ett argument är
 • . Du vet hur du ska förbereda, skriva och framföra ditt tal.

 

Undervisning/Metoder

På lektionerna ska vi:

Utifrån en autentisk världsfråga:

 • Ha övningar i muntlig framställning
 • Föreläsning om retorik
 • Undersöka presentationsverktyget "Google presentation"

Bedömning och redovisning

Vi kommer att öva på muntligt framträdande. Du kommer att få återkoppling direkt på lektionerna.  Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: