Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Television Broadcast

Skapad 2017-03-23 13:34 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 Engelska
In groups of three and four are you going to perform a television broadcast “live” to the class or on option is to film it in advance and then Project it to the class.

Innehåll

It shall include the following:

News reports of different kind (domestic, foreign, local, sports etc.) – minimum 3 features

and

Weather report - How is the weather presented? What phrases are used? How do they start and end the presentation?

 

You can search the Internet for news on different English speaking newspapers to get an idea of how different newspapers choose to present their news. It can help you decide how you want to do your news broadcast!

 

 

Suggestions for news features:

 • An interview with a famous person, politician, scientists or alike.
 • A sports event.
 • New discoverys in science.
 • Dramatic events: robberies, accidents, kidnappings, war, politics etc.
 • Positive features: for example a feature about a society, school or alike.

 

Suggestions for people:

Newsreader, weathergirl/weatherman, reporter on the scene, people being interviewed.

Think about what kind of channel you represent:

What kind of news channel are you? A local channel, a channel for students at your school, a channel for the whole country?

A channel in England or a news channel for only children and youths etc.

 

Remember:

Do not forget to consider the layout, meaning how you choose to perform the television broadcast! Everybody in the group must of course be active and take part in the preparations and the performance. Make up a suitable name for you television broadcast.

 • You are going to show your broadcast in week 14. This means you have 4 lessons, including this one to prepare and you will get a few minutes to prepare on the 3/5 when it is time to perform.
 • Your television broadcast will be about 5 minutes.

 Good Luck! / Maria

Uppgifter

 • Present your television broadcasts

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: