Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-03-23 14:14 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 3 Teknik
Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor. Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka på var det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Vi kommer att undersöka olika föremål som finns i skolan. Du ska arbeta med egna konstruktioner och modeller. Människor och teknik har en gemensam historia. Du ska få lära dig hur teknik utvecklats genom tiderna.

Innehåll

 

Syfte

 • Upptäcka och förstå enkla tekniska lösningar i omgivningen. 
 • Lösa problem och behov med hjälp av tekniska lösningar. 
 • Använda ord som hör till teknikområdet.
 • Diskutera för- och nackdelar med olika teknikval.
 • Fundera över hur och varför tekniken har förändrats över tid. 

Centralt innehåll

 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 
 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl. 
 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 
 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. 
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. 
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. 
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

Aktiviteter/Så här ska du arbeta:

 • Vi ser på film och diskuterar innehållet. 
 • Vi provar enkla tekniska lösningar t ex. hävstång, hjulet.
 • Vi gör egna ritningar och därefter konstruerar och provar vi vår tekniska lösning. 
 • Vi provar på enkel programmering med hjälp av appar samt gör olika övningar. 
 • Vi besöker Expectrum. 
 • Vi diskuterar och jämför tekniska lösningar och hur de har förändrats över tid. 

Kunskapskrav:

Det här ska du kunna:

 • beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. 
 • beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen. 
 • göra en ritning och därefter bygga en enkel teknisk konstruktion. 
 • upptäcka förbättringsmöjligheter hos olika konstruktioner. 
 • förstå vad programmering är och ge exempel på några saker som är programmerade. 
 • utföra en enkel programmering. 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i klassrumsaktiviteter och övningar. 
 • Genom lärares observationer under arbetets gång. 
 • Genom samtal/diskussioner med lärare och kamrater. 
 • Genom muntlig och skriftlig redovisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Konstruktioner i vardagen.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
Konstruera.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna göra en ritning och därefter bygga en enkel teknisk konstruktion.
Analysera teknik.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna upptäcka förbättringsmöjligheter hos olika konstruktioner.
Programmering.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna förstå vad programmering är och ge exempel på några saker som är programmerade.
Programmering.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna utföra en enkel programmering.
Vardagsteknik.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej nådd.
Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: