Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love, year 9, spring 2017

Skapad 2017-03-23 15:06 i Svärdsjöskolan Falun
du kommer under detta arbetsområde att få fördjupa dig i och få insikt i historiska och aktuella händelser på temat brott och straff.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Piglet - How do you spell love Pooh - You do not spell it - you feel it Ett arbete som kommer att bli kortare än den planering som följer nedan -vi plockar godbitarna, helt enkelt.

Innehåll

1. MÅL

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 

 •  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,  
  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
  • kommunicera på engelska i tal och skrift

    

 

Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

Kursplan - Engelska (Grundskolan)

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 

 

 

 

 

 

2 UNDERVISNING

 I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Film
 • Olika typer av texter
 • Många övningar i par eller större grupper
 • Diskussioner och argumentation
 • Skrivövningar
 • Sånger

 

 

 

 

 

3. BEDÖMNING

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Uttrycka dig i tal och skrift
 • Tolka och förstå talad och skriven engelska
 • använda strategier till förmågorna tala, läsa , lyssna och skriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Love, year 9, spring 2017

Ej uppått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer
huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ....resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt ...använda dessa i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt
i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig...
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ...förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
i muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven utrycka sig ... till syfte mottagare och situation. Dessutom kan eleven völja och använda sig av ....i och förbättrar interaktionen
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning fungerande strategier som löser problem
tydligt och med flyt samt med viss anpassning väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven disukterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra ... jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt pch nyanserat välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: