Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ett samhälle?

Skapad 2017-03-23 15:34 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vad är ett samhälle? På vilka sätt formas och förändras samhället?

Innehåll

Mål och syfte

Arbetet ska ge eleverna förutsättningar för att kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Vi ska ta reda på följande frågeställningar:

- Vad är ett samhälle?

- På vilka sätt formas och förändras samhället?

- Hur kan man tänka i So (studieteknik, utveckla analysförmåga)?

Arbetsmetoder

- samla ord och begrepp

- läsa faktatexter tillsammans och sammanfatta det viktigaste

- svara på givna frågor 

- se på filmer som förtydligar arbetsområdet

Bedömning

- muntligt på lektionerna

- skriftliga arbeten

- avslutande skriftlig inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Vad är ett samhälle?

Nivå 1
Nivå 2
Samhällsförändring
 • Sh
Du ska kunna ge tre exempel på hur vårt samhälle formats och förändrats under de senaste hundra åren.
Du ska kunna ge ett flertal exempel (t.ex. medellivslängd, skolan, kristendomen) på hur vårt samhälle formats och förändrats under de senaste hundra åren. Du ska göra jämförelser mellan dåtid och nutid. (t.ex. fördelar och nackdelar med att samhället förändrats).
Samhällsvetenskapliga ord och begrepp
 • Sh
 • Sh
Du ska kunna förklara grundläggande ord och begrepp inom samhällskunskapsämnet muntligt och i dina texter.
Du ska kunna förklara och använda grundläggande ord och begrepp i ett sammanhang inom samhällskunskapsämnet muntligt och i dina texter.
Analysförmåga
Du ska kunna beskriva ett problem i samhället och ange minst en orsak och konsekvens till problemet, samt ge ett förslag på hur man kan lösa problemet.
Du ska kunna beskriva ett problem i samhället och ange orsaker och konsekvenser till problemet, samt ge minst två förslag på lösningar på problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: