Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2017-03-23 16:17 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Hur är en berättade text uppbyggd? Vad menas med gestaltande beskrivning? Det kommer vi att arbeta under det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål med arbetet:

Du ska skriva en berättelse och visa att du kan skriva:

 • med en tydlig handling och tydligt innehåll.
 • efter den berättande strukturen.
 • gestaltande beskrivningar.
 • med ett varierat språk.
 • och använda skiljetecken på rätt sätt.
 • och stava de vanligaste orden rätt.

Du ska även kunna:

 • ge omdöme om en annan text.
 • bearbeta din text efter att ha fått respons

Så här kommer vi att arbeta.

 • Titta på ett bildspel om hur strukturen i berättade text ser ut.
 • Läsa två sagor och tillsammans fylla i ett "berättelseschema" så att vi tydligt ser strukturen.
 • Träna på gestaltande beskrivningar.
 • Fylla i ett eget berättelseschema och utifrån det skriva en berättelse på dator.
 • Träna på att ge omdöme om en klasskamrats text.
 • Förbättra sin egna text utifrån tips från en klasskamrat och läraren.

 

Så här kommer arbete att bedömas.

Arbetet kommer att bedömas utifrån kriterierna i bedömningsmatrisen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättade text

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll och struktur
Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll. Strukturen är i huvudsak fungerande. Du varierar språket till viss del.
Du kan skriva berättade texter med relativt tydligt innehåll. Strukturen är relativt väl fungerande. Du har en förhållandevis god språklig variation
Stavning, skiljetecken, språkriktighet
När du skriver använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
När du skriver använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Gestaltande beskrivningar och handling
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Ge omdöme och förbättra texter
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll. Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: