Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Delprov B - LÄSA

Skapad 2017-03-24 10:18 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Här får du en formativ och summativ bedömning på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk, vt 2017.

Innehåll

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att: 

  • "Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur Skolverkets: "Lärarinformation 2, Delprov B och C", Ämnesprov i Svenska och svenska som andraspråk, årkurs 9, 2016/2017")

I instruktionerna för resultaten på provet i relation till slutbetyget står det att:

  • "de nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav.
  • De även ska användas som stöd för betygssättning.
  • Provbetygen är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning inför betygssättning tillsammans med det övriga underlag som läraren har samlat in under läsåret."

OBS! Du måste ha poäng i minst tre av fyra läsförståelseprocesser. Eftersom poäng fördelas enligt 2 och 4 poäng är det inte möjligt att uppnå de poäng som hamnar mellan betygsgränserna.

 

Matriser

Sv SvA
NP Delprov B - Process 1: Hitta information (6p)

2p
4p
6p
Process 1
Hitta information (6p)

Sv SvA
NP Delprov B -Process 2: Dra enkla slutsatser (10p)

2p
4p
6p
8p
10p
Process 2
Dra enkla slutsatser (10p)

Sv SvA
NP Delprov B - Process 3: Sammanföra och tolka (30p)

2p
4p
6p
8p
10p
12p
14p
16p
20p
22p
24p
26p
28p
30p
Process 3
Sammanföra och tolka (30p)

Sv SvA
NP Delprov B - Process 4: Granska och värdera (8p)

2p
4p
6p
8p
Process 4
Granska och värdera (8p)

Sv SvA
NP Delprov B - LÄSA: Poänggränser

F
0-22 poäng
E
24-30 poäng
D
32-36 poäng
C
38-42 poäng
B
44-46 poäng
A
48-54 poäng
Delprov B - LÄSA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: