Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges statsskick

Skapad 2017-03-24 10:59 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer vi ta upp: Vad demokrati är Hur du kan påverka och vara delaktig i en demokrati Hur Sveriges statsskick fungerar Rättigheter och skyldigheter som medborgare Sveriges grundlagar

Innehåll

Material för inläsning:

  • Digilär (Hur styrs Sverige kap. 1 och 2)
  • Begreppsordlista (se classroom)
  • Häfte/pdf från riksdagen (Riksdagen i samhället)
  • Presentationer i Sh-classroom
  • Övningsuppgifter och instuderingsfrågor i Sh-classroom
  • Praktiska övningar

Examinationsuppgifter:

  • Skriftligt examination i Sveriges statsskick torsdag 2/5 v.18Matriser

Sam
Sveriges statsskick

E
C
A
Sveriges statsskick
Du kan översiktligt redogöra för och analysera Sveriges statskick samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera Sveriges statskick och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera Sveriges statsskick samt de bakomliggande idéerna.
Jämförelse och analys
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
Argumentation
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge nyanserade argument för dina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Orsaker och konsekvenser
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: