Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i Förskoleklass

Skapad 2017-03-24 11:12 i Säteriskolan Härryda
Grundskola F – 3 Matematik
Vi använder ”Favorit matematik” som är ett bas läromedel i matematik med en gedigen och tydlig struktur. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematik grund.

Innehåll

Elevens konkreta mål

 

 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, addition, subtraktion, hälften, dubbelt
 • Mönster
 • Taluppfattning/symboler
 • Räkneramsa 0-10, 10-0
 • Siffror och talets värde
 • Läge, riktning
 • Grundläggande former, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Räknesätt: addition och subtraktion
 • Tidsuppfattning

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 -Vi tränar på att förstå talområdet mellan 1-10 och lösa enkla matematiska problem.

 -Antalsuppfattning.

 -Förstå begreppen: fler-färre, störst-minst, tungt-lätt, hög-låg, längst-kortast,

hälften-dubbelt, först-sist.

 -Bli bekanta med geometriska figurer, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

 -Kunna se och återge mönster.

 -Kunna sortera i storlek, färg och form.

 -Turtagning i spel

 -kunna veckans dagar och känna till årets månader.

 -Klockan.

 -Ordningstalen.

- Statistik

- Matematiska termer

 

Arbetssätt och arbetsformer

 • göra praktiska övningar ute och inne.
 • använda vardagsmatematik i dagliga samtal.
 • använda olika matematikmaterial.
 • sortera och klassificera.
 • leka matematiklekar.
 • använda matematikspel.
 • göra matematiksagor.
 • lösa matematikproblem.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • utvecklas individuellt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: