Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 - Biologins grunder "Livets myller"

Skapad 2017-03-24 11:23 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Biologi

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du känner till grunddragen i livets utveckling.
 • Du känner till vad som är en levande organism.
 • Har kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar.
 • Utvecklar kunskap om indelning av olika djurgrupper från urdjur till ryggradsdjur
 • Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning och förstår att solljus och vatten är en viktig del för allt liv på jorden.

Du kommer utveckla förmågan:

 • att lyssna, förklara och diskutera
 • att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier
 • att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv

 Så här ska vi arbeta...

Det här kommer du få undervisning om:

 • Vad liv är
 • Vetenskapsmän
 • Olika typer av celler
 • Organismernas stamträd
 • Olika djurgrupper
 • Fotosyntesen och Cellandning

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 •  Följer, förstår och deltar i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Uttrycker tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller från Biologin.
 • Dra slutsatser utifrån naturvetenskaplig fakta.

 

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 1. Vet vad som menas med ordet biologi (s.14)
 2. Vet vad som symboliserar ett liv (s. 14-17 + ant.)
 3. Har insikt i hur organismernas stamträd är uppbyggt (stencil)
 4. Kan förklara varför Darwin och Linné är två viktiga vetenskapsmän och hur deras upptäckter har påverkat oss idag (s. 18-24 + egna anteckningar)
 5. Översiktligt kan berätta hur art, släkte och familj hör ihop (s. 20)
 6. Känner till vad en hybrid är samt kunna ge exempel på en sådan (s. 21)
 7. Kan likheter och skillnader i tre typer av celler samt hur de är uppbyggda och fungerar (ant)
 8. Resonerar om goda och onda bakterier (sid. 28-31)
 9. Känner till att alla djur är sorterade i två stora grupper: ryggradsdjur och ryggradslösa djur samt i olika djurgrupper (uppgift i classroom)
 10. Känner till 5 djur som är ryggradslösa och 5 djur som har ryggrad samt veta två viktiga fakta om den djurgrupp som djuret tillhör
 11. Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning samt förstår att solljus, koldioxid och vatten är en viktig del för allt liv på jorden (s. 75-77 + ant)

 

Bedömningsform

 • Arbete om två vetenskapsmän (s. 8-25)
 • Djurgruppering (s. 34-68 och arbete med stencilen)
 • Muntliga diskussioner
 • Läxförhör - måndag vecka 38
  • Liv  (s.16-17 + ant.)
  • Jämföra de tre cellerna (bakterie-, växt- och djurcell) till både utseende och funktion (ant.)
  • Bakterier/arkeer (s. 28-32 + ant.)
  • Växter, fotosyntes kontra cellandning (s. 74-77 + 84-87 + ppt på Classroom)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: