Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10 små Kompis böckerna samt barnkonventionen

Skapad 2017-03-24 13:32 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser. 

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån är:
Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med en bok åtgången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken. 

Några frågor som kommer att diskuteras är: varför är det bra att ha ett eget namn? Vilket land är du född i? Har du vart på vårdcentralen? Får du vara med och bestämma ibland? 

Vi kommer även att utföra aktiviteter som Kanin och Igelkott är med om i böckerna, så som massagepizza, rita baklänges, så här ser jag ut när jag är glad och vad gör mig glad. 

Vi kommer belysa att alla barn har lika värde, rätt till skola och rätt att känna trygghet. 

Vi kommer att ha lika stort ansvar att utföra detta arbete med barngruppen på avdelningen samt för den enskilda dokumentationen. Vi kommer att försöka arbeta med Kanin och Igelkott en gång i veckan och i en del moment flera ggr. 

 

MÅL

Genom vårt arbete vill vi att alla barn skall få redskap för att möta nya situationer samt lära sig att hantera dessa.

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika. 

Vi vill även att barnen skall få en ökad förståelse för vad dem har rätt till i samhället, så som skola, vård samt äta mat.

 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av samlingar, observationer, foto och intervjuer. 

Vi kommer även att dokumentera via bild och teckning. 

Vi kommer att föra samtal i helgrupp samt med det enskilda barnet.

Vi kommer att dokumentera i bloggen samt i barnets enskilda lärloggar.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete vid läsårets slut. Vi kommer att utvärdera tillsammans i arbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: