Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 åk 7 spanska - LPP och matris Läsa/Höra/Tala/Skriva

Skapad 2017-03-24 15:40 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Berätta och skriva om dig själv och din familj. Höra, läsa och förstå samtal och enklare berättelser. Vi arbetar med Vale 7, och kompletterande material.

Innehåll

LPP o MATRIS Slutprov Åk 9

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer. Du ska kunna läsa och förstå olika slags texter samt lyssna och förstå talad spanska. 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala och samtala, skriva, läsa och förstå och höra och förstå.

 

Genomförande

Du ska kunna:

- skriva en kort uppsats 
- läsa och översätta texter, läsa olika slags texter och svara på frågorna
- lyssna på texter, spanskspråkiga program, nyheter och dylikt och förstå innehållet
- tala och samtala med klasskompisar och lärare
- träna på ord, fraser och grammatiska moment som vi har gått igenom.

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift.
- kunna läsa olika slags texter som inbegriper vardagliga ämnen.
- kunna lyssna och förstå spanskt tal från spanskspråkiga länder

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Förstå talat språk och tillgodogöra dig sammanhanget.
Läsa olika slags texter och tillgodogöra dig innehållet.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
    M2  E 9

Matriser

M2
LPP och matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
TALA och SAMTALA
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen. Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Ny aspekt
HÖRA och FÖRSTÅ
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Ny aspekt
LÄSA och FÖRSTÅ
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Ny aspekt
SKRIVA
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till mesta del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, tydligt och sammanhängande. Har ett enkelt, tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: