Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 - återberättande text Ön

Skapad 2017-03-24 16:44 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska skriva en mini-roman, på fyra kapitel. Du kommer få träna på berättelsens olika delar och steg-för-steg bygga upp en sammanhängande och intresseväckande bok. Boken kommer att innehålla olika typer av texter såsom miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och återberättande texter. Utöver det så kommer du att få träna på att ge feedback (respons) till klasskamrater.

Innehåll

Tidsplan:

 • Vi kommer att jobba med arbetsområdet i ca 6 veckor.

Du kommer att få lära dig:

 • Hur en återberättande text är uppbyggd.
 • Att skriva en längre sammanhängande text.
 • Att ge kompisrespons.
 • Hur skrivprocessen ser ut.
 • Hur bilder kan hjälpa till att berätta en historia.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar av struktur på återberättande text, skrivprocess, röda tråden och kompisrespons.
 • Du får arbeta med ZickZack Skrivrummet och stegvis träna på hur en återberättande text är uppbyggd och testskriva olika delar.
 • Du får läsa och diskutera förebildstexter i grupp, som du sedan kan efterlikna i ditt eget skrivande.
 • Diskutera i grupp och helklass vad bilder kan berätta och träna på återge berättelser via bilder.
 • Diskussioner om hur man ger bra respons (feedback).
 • Träna att ge synpunkter på andras texter utifrån olika givna frågor.

 Du ska visa att du kan:

 • Följa instruktioner.
 • Skriva en sammanhängande text med fyra kapitel som följer strukturen för en återberättande text (inledning, händelser i kronologisk ordning, avslut).
 • Rita bilder som fördjupar och hjälper berätta din historia.
 • Läsa en kamrats text och ge synpunkter på vad som är bra och hur texten kan bli bättre.

Genom att...

 • Aktivt delta under gemensamma diskussioner och genomgångar.
 • Lämna in en mini-roman, på fyra kapitel.
 • Lämna in en kompisrespons på kapitel 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: