Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Luft

Skapad 2017-03-25 09:00 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Här kommer barnen att få uppleva ämnet luft på ett lustfyllt sätt genom olika NTA experiment.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Barnen är nyfikna och intresserade av "nya" saker. 

 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

Barnen har nu inget eller litet begrepp om ämnet Luft, då det är mycket abstrakt för små barn att förstå.

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska genom ett lustfyllt sätt få uppleva och bekanta sig med ämnet luft, genom att konkret få prova och uppleva olika fenomen och experiment med luft.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vi genomför NTA experiment med barnen och reflekterar och samtalar med barnen efter att vi genomfört dem.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Experimenten och barnens lärande ska dokumenteras. Vi använder I-paden för dokumentationen. Alla pedagoger är med och dokumenterar. Vi reflekterar tillsammans med barnen. Vi pedagoger reflekterar sedan med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: