Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra ÅK 7

Skapad 2017-03-25 23:24 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Uttryck och ekvationer med hjälp av bokstäver.
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet, som handlar om algebra, får du lära dig att skapa uttryck med bokstäver i stället för siffror. Du kommer även att få lära dig att lösa ekvationer med en bokstav samt lösa olika matematiska problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Konkreta mål

När du är klar med det här arbetsområdet så ska du kunna:

 • skapa enkla uttryck
 • förenkla uttryck
 • tolka uttryck med variabler
 • lösa ekvationer
 • skilja mellan uttryck och ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • behärska begrepp och metoder inom området

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda de matematiska begreppen i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematska metoderna i arbetsområdet
 • formulera och lösa problem med hjälp av algebraiska uttryck och ekvationer

Jag bedömer er på varje mattepass så det är viktigt att ni deltar vid diskussioner och arbetar flitigt under hela arbetsområdet.  Ni kommer även ha kunskapskoll vecka 17.

Matriser

Ma
Förmåga att förstå och använda begrepp

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper Du visa ännu inte att du förstår begreppen. Träna lite mer! Du kommer att klara det.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper Du visar att du förstår begreppen men visar på viss osäkerhet vid användning av begreppen. Kom igen! Träna lite mer för en högre nivå.
Nivå 3
Goda kunskaper Du visar att du förstår och använder begreppen. Heja på! Träna för den högsta nivån.
Uttryck
förenkla värde variabel
Ekvation
likhet obekant lösning

Ma
Förmåga att förstå och använda rätt metod

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper Du visa ännu inte att du behärskar metoden. Träna lite mer! Du kommer att klara det.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper Du visar att du förstår metoden men visar på viss osäkerhet vid användning av den. Kom igen! Träna lite till för en högre nivå.
Nivå 3
Goda kunskaper Du visar att du förstår och använder metoden. Heja på! Träna för den högsta nivån.
Uttryck
Tolka uttryck skrivna med variabler Göra egna uttryck med variabler Förenkla uttryck
Ekvationer
Tolka en ekvation Göra egna ekvationer Lösa ekvationer

Ma
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av algebraiska uttryck och ekvationer

Lösa problem med ekvationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
Skapa ett uttryck som grund för en ekvation till ett problemet
Du kan bidra till att skapa ett enkelt uttryck och kortfattat förklara vad delar i uttrycket betyder.
Du kan skapa ett enkelt uttryck på egen hand och förklara vad det betyder.
Du kan skapa ett eller flera uttryck helt på egen hand och förklara vad det betyder.
Förmåga att:
Formulera en ekvation till ett problem
Du kan bidra till att formulera en enkel ekvation och med stöd visa att du förstår likheten i en ekvation.
Du kan formulera en enkel ekvation på egen hand och visar att du förstår likheten i ekvationen.
Du kan formulera en eller flera ekvation helt och hållet på egen hand och visar tydligt att du förstår likheten i ekvationerna.
Förmåga att:
Lösa problemet med en ekvationen.
Du bidrar till att löser problemet med en ekvationen och på ett godtagbart sätt.
Du löser ett enkelt problemet med en ekvationen på egen hand och på ett fungerande sätt.
Du löser flera problem med ekvationer helt och hållet på egen hand och på ett korrekt sätt.
Förmåga att:
Bedöma rimligheten av lösningen till ett problem
Du bidrar till att ge en enkel förklaring till hur man kontrollerar sitt resultat i en ekvation och bedömer rimligheten av svaret.
Du visar hur man kontrollerar resultat i en enkel ekvation och bedömer rimligheten av svaret.
Du har för vana att alltid kontrollera resultatet i alla ekvationer samt bedöma rimligheten av svaret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: