Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Luft

Skapad 2017-03-26 18:51 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Klass 3, höstterminen 2016.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Teknik
Vi har luft omkring oss hela tiden. Vad är luft för något? Kan du se luften? Kan du känna luften? Hur fungerar luft egentligen? Detta ska vi lära oss mer om i detta arbetsområde.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde, Luft, kommer vi att:

 • göra experiment och undersökningar om luft, i små grupper och i helklass.
 • undersöka, samtala och dokumentera våra undersökningar.
 • se filmer och läsa texter.
 • skriva faktatexter

 

Under arbetsområdet kommer vi ta reda på och lära oss om:

 • att luft är något och tar utrymme.
 • att kunna berätta något om luftens egenskaper, såsom utseende, vikt och motstånd.
 • att känna till att luft består av olika ämnen.
 • att kunna berätta om varför luft är så viktig.
 • att kunna dokumentera ett enkelt experiment och veta vad orden hypotes och resultat betyder.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

NO

 • genomföra undersökningar och experiment.
 • dokumentera enkla experiment.
 • delta i gemensamma diskussioner.
 • kunna använda några olika begrepp kopplade till arbetsområdet, såsom; hypotes, resultat, gas, syre, kväve, koldioxid, molekyl och fotosyntes.
SV
 • skriva en faktatext
Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa vad du lärt dig genom att du presenterar dina kunskaper genom skriftliga och muntliga uppgifter. Då du använder lämpliga ord och begrepp när du förklarar, beskriver och diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: