Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - år 5

Skapad 2017-03-26 20:03 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
Grundskola 5 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Under år 5 arbetar vi med:

 • Magic! 5, texter, ord och övningar
 • Projektet The Pied Piper
 • Christopher Columbus
 • Chinese New Year
 • St Patrick's Day
 • Easter
 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Grundmatris i Engelska år 5 Team Södra Sandby

Lyssna och läsa

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Förstå talad engelska
 • En  E 6
Du visar att du förstår det allra viktigaste av innehållet i det du hört.
Du visar att du förstår det viktigaste innehållet och tydliga detaljer i det du hört.
Du visar att du förstår helheten och viktiga detaljer i det du hört.
Förstå skriven engelska
 • En  E 6
Du visar att du förstår det allra viktigaste av innehållet i det du läst.
Du visar att du förstår det viktigaste innehållet och tydliga detaljer i det du läst .
Du visar att du förstår helheten och viktiga detaljer i det du läst.
Återberätta och kommentera
 • En  E 6
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i det du läst eller hört.
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i det du läst eller hört.
Du kan översiktligt och detaljerat redogöra för och kommentera innehållet i det du läst eller hört.
Instruktioner
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner och budskap.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Strategier
 • En  E 6
Du använder någon strategi för att förstå bättre.
Du använder några strategi för att förstå bättre.
Du använder flera strategier för att förstå bättre.
Använda olika medier
Du kan använda texter och tal från olika medier och med viss relevans använda det i eget arbete.
Du kan använda texter och tal från olika medier och på ett relevant sätt använda det i eget arbete.
Du kan använda texter och tal från olika medier och på ett relevant och effektivt sätt använda det i eget arbete.

Skriva

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Skriva
 • En  E 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt.
Du kan formulera dig relativt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt tydligt.
Bearbeta text
Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter.
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter.
Strategier
 • En  E 6
Du använder någon strategi för att skriva tydligare.
Du använder några olika strategi för att skriva tydligare.
Du använder flera olika strategi för att skriva tydligare.

Tala

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Muntliga framföranden
 • En  E 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt.
Du kan formulera dig relativt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt tydligt.
Samtal och dialog
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med med fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategier
 • En  C 6
Du använder någon strategi för att skriva tydligare.
Du använder några olika strategi för att skriva tydligare. .
Du använder flera olika strategi för att skriva tydligare.

Kultur och samhälle

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Kunskap om engelsktalande länder.
 • En  E 6
Du kommenterar i enkel form kultur och samhälle där engelska används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form kultur och samhälle där engelska används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i översiktligt kultur och samhälle där engelska används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: