Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen 8b v.13-17

Skapad 2017-03-27 08:05 i Aspenskolan Tierp
Vi undersöker hur världen förändrades i och med industriella revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Hur såg världen ut före och efter den industriella revolutionen och vad hände under förändringsprocessen.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Genom film, föreläsningar och lärobokstext så kommer du att få kunskaper om den den industriella revolutionen, dess orsaker och konsekvenser för Europa och andra delar av världen.

Vi kommer även att arbeta en hel del med historiska källor

 På lektionerna kommer du att:

* utveckla dina baskunskaper om industriella revolutionen.  

* utveckla din begreppsliga förmåga ( förstå vad centrala begrepp betyder, relatera olika begrepp till varandra, använda begrepp i nya sammanhang)

* Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv)

* Informationshantering/procedurförmåga (söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja på fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet och trovärdighet, förstå hur metoder och färdigheter ska användas)

* Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera och presentera, uttrycka åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa)

 

Material: Horisont 8 s.222-239.

Bedömning/ Uppgifter

Instuderingsfrågor till faktatext

Källuppgifter

Prov

 

Uppgifter

 • Fackföreningar och Ideologier

 • PP 2

 • PP 2

 • Industriella revolutionen PP1

Matriser

Hi
Industriella revolutionen

Industriella revolutionen - världen på 1700-1900-talet

 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
Inte tillräckligt med kunskaper
OK
Bra
Mycket bra
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
Du förstår inte tillräckligt med begrepp.
Du kan koppla några (minst 5) begrepp som vi använt oss av till rätt betydelse
Du kan koppla flera (minst 8) begrepp som vi använt oss av till rätt användnings-område.
Du kan koppla ihop alla begrepp vi använder till rätt betydelse
Orsaker och konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du har inte förstått vad som är orsaker och vad som är konsekvenser till industriella revolutionen.
Du kan ange några (4) exempel på orsaker och konsekvenser till industriella revolutionen.
Du kan ange flera (7) exempel på orsaker och konsekvenser till industriella revolutionen
Du anger med stor säkerhet (9) vad som är orsaker respektive konsekvenser till den industriella revolutionen Du vet att ångmaskinen var en avgörande faktor i utvecklingen.
 • Hi  E 9
Användning av historia
 • Hi  E 9
Du ser inte hur olika grupper kan se på historia ur olika perspektiv
Du ger varje grupp ett rimligt argument till varför de kan tycka som de gör. Du använder exempel från historien för att underbygga någon grupps argument
Du ger varje grupp ett rimligt argument till varför de kan tycka som de gör. Du använder exempel från historien för att underbygga båda gruppernas argument
Du ger varje grupp flera rimliga argument till varför de kan tycka som de gör. Du använder exempel från historien för att underbygga båda gruppernas argument
Bedöma källor
 • Hi  E 9
Du beskriver någon rimlig fördel eller nackdel med två av källorna när det gäller trovärdighet.
Du beskriver någon rimlig fördel eller nackdel med tre av källorna när det gäller trovärdighet.
Du beskriver någon rimlig fördel eller nackdel med två av källorna när det gäller trovärdighet. För minst en av källorna så beskriver du både en fördel och en nackdel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: