Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag - i naturen?

Skapad 2017-03-27 08:13 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Vem är jag?

Tidsperiod: Vt-17

Förskolans namn: Västanvinden

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 27/3-17

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Djur och växter i närområdet.

Jag och naturen- hur påverkar vi naturen? Sopsortering, kompostering. 

Vatten/is

Ljus

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Känsla och förståelse för naturens kretslopp.

Intresse för djur och växter i vårt närområde. 

Is blir vatten och tvärtom.

Ljus.

 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vistas mycket i skogen, utifrån eget val och i helgrupp. Upptäcka med barnen, se vad de är intresserade av.

Göra enkla experiment med vatten och ljus, undersöka detsamma i naturen.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Processvägg, lärloggar, dokumentationer, 1,2,3, föräldrabrev

1,2,3, reflektioner med barn och pedagoger emellan.

 

Planeringen upprättad av:  Kerstin, Solvi, Karin och Anki

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: