Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsförståelse åk 4-6 -Sva

Skapad 2017-03-27 09:02 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Läsförståelse - svenska som andraspråk
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du kommer under detta arbetsområde -utveckla din läsförståelse -utveckla din förmåga att läsa mellan raderna -utveckla din förmåga att förstå bortom raderna -utveckla din förmåga att dra slutsatser -diskutera innehållet i en text med kamrater.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna förstå innehållet i olika texter.
 • kunna svara på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
 • kunna delta i samtal kring det vi har läst.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha dialogisk högläsning då vi fördjupar oss i textens betydelse
 • träna läshastigheten genom att läsa tillsammans och enskilt.
 • jobba med texter på olika sätt; både enskilt och i grupp.
 • jobba med frågor som kommer att testa din läsförståelseförmåga (på raderna, mellan raderna och bortom raderna).

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du kan:

Nivå 1

 • svara muntligt på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna.
 • koppla innehållet i olika texter till dina egna upplevelser.

 

Nivå 2

 • svara på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
 • koppla innehållet i olika texter till dina egna upplevelser.

 

Uppgifter

 • Syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: