Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren 7.2 VT 17

Skapad 2017-03-27 09:06 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Biologi NO (år 1-3)
Vad är ett nässeldjur? Hur äter bläckfiskar? Vad har ormar och tigrar gemensamt? Du har säkert massor med frågor om djur. Under det här avsnittet kommer vi titta närmare på några olika djurtyper och se hur de är släkt med varandra.

Innehåll

Djurriket

Från och med vecka 13 kommer vi att arbeta med djur. Vi kommer gå igenom följande avsnitt:

 • Ryggradslösa djur
  • Encelliga organismer
  • Nässeldjur
  • Insekter
  • Ringmaskar
  • Tagghudingar
  • Blötdjur
  • Leddjur
 • Ryggradsdjur
  • Reptiler
  • Groddjur
  • Fiskar
  • Fåglar
  • Däggdjur

Kunskapsmål

Efter att ha arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • vad som är gemensamt för alla djur
 • vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna
 • vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur
 • vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning
 • berätta om de olika djurgrupperna och ge några exempel på vanliga arter i varje grupp

Du ska även kunna använda dig av följande begrepp:

 • ryggradsdjur, verterbrater
 • ryggradslösa djur, evertebrater
 • växelvarm och jämnvarm
 • yttre och inre befruktning
 • fullständig och ofullständig förvandling
 • parasit och nedbrytare
 • nässeldjur, ringmaskar, tagghudingar, blötdjur, leddjur
 • reptiler, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgång och diskussion
 • läsa kapitlet "Djur" i boken "Biologi"
 • göra instuderingsuppgifter
 • göra laborationer
 • exkursioner

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt, muntligt och praktiskt. Du kommer att bedömas utifrån följande:

 • Din förmåga att använda ord, begrepp och modeller för att beskriva arbetsområdet.
 • Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle.
 • Hur väl du kan framföra och bemöta åsikter och argument.
 • Din kunskap om människans påverkan på miljön och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.
 • Hur väl du kan resonera om kemiska processer och samband.
 • Din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: