Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter åk 4

Skapad 2017-03-27 11:21 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Biologi
Var finns växter och vad finns det för olika sorts växter? Vad har alla växter gemensamt och vad skiljer dem åt? Hur gör växterna för att föröka och sprida sig? Vad behöver växterna för att leva och må bra? Behöver växterna oss och andra djur? I det här arbetsområdet ska vi gå till botten med detta!

Innehåll

Lärandemål

När vi arbetar med det här området är det meningen att du ska:

 • Lära dig om växternas uppbyggnad, behov och hur de förökar sig.
 • Lära dig vad vi använder växter till och varför vi behöver dem.
 • Lära dig namn och begrepp för att kunna beskriva och förklara saker om växter.

 

Begrepp: rot, stjälk, stam, blad, blomma, kronblad, ståndare, pistill, pollen, pollinering, befruktning, frö, gro, fotosyntes, koldioxid, syre, vatten.

 

Bedömning

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla och bedöma din förmåga att:

 • Ha kunskaper i ämnet och visa det genom att ge exempel, beskriva och förklara och då använda ämnets begrepp.

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas i följande uppgifter:

 • Faktatext om växtens delar
 • Film/bildspel eller serie om hur växter förökar sig

  

Undervisningens innehåll

För att elever ska nå lärandemålen och få träna de olika förmågorna kommer vi att:

 • Jämföra olika växter för att hitta likheter och skillnader.
 • Träna på att sortera och gruppera växter.
 • Prata om vad vi använder växter till och varför vi behöver dem.
 • Gå igenom växternas olika delar och prata om dess funktioner.
 • Undersöka själva blomman för att se vilka delar den består av.
 • Gå igenom hur det går till när en växt förökar sig.
 • Prata om växters behov och hur de tillgodoser de behoven i olika livsmiljöer.
 • Plantera en växt i en glasburk med lock för att se hur den klarar sig.
 • Gå igenom vad fotosyntes är (en lätt introduktion).
 • Gå igenom hur man kan dokumentera en undersökning
 • Göra olika språkliga övningar med begreppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Växter åk 4

Faktatext om växtens delar

På väg
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper
Godtagbart
Mer än godtagbart
Beskrivningar och förklaringar
Du beskriver några korrekta fakta om varje del. - vad delar gör - vad som finns i olika delar
Du tar upp alla viktiga funktioner hos de olika delarna och du förklarar också hur några saker går till. Tex hur bladen tillverkar näring, hur växten sköter transporter av ämnen.
Begreppsanvändning
Du använder några av de begrepp vi lärt oss inom området korrekt.
Du använder i princip alla begrepp vi lärt oss korrekt.

Hur växter förökar sig

På väg
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper
Godtagbart
Mer än godtagbart
Beskrivningar och förklaringar
Du beskriver några saker som händer i rätt ordning.
Du beskriver hela processen. Det framgår hur olika steg i processen hänger ihop med varandra. Du förklarar hur det går till och varför saker sker.
Begreppsanvändning
Du använder några av de begrepp vi lärt oss inom området korrekt.
Du använder i princip alla begrepp vi lärt oss korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: