Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8an Bråk och procent

Skapad 2017-03-27 11:39 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Jämföra storkelen på olika bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Addera, subtrahera och multiplicera bråk
 • Förstå och använda procent vid jämförelser 

 

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar inför och efter olika moment
 • Egen träning och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 • Diskussion av gemensamma uppgifter
 • Övningar och spel

 

Redovisning av kunskaper:

 • Muntlig redovisning av utvalda uppgifter
 • Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid
 • Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte/vid prov

 

Du kommer att bli bedömd på:

 • hur du deltar i olika lektionsaktiviteter samt din förmåga att föra diskussioner framåt.
 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt på skriftligt prov

 

Grovplanering:

Vecka 12
Sid 142-143: Olika bråk men lika stor del - Förlänga och förkorta Arbetsblad (Ab) 5:1 5:2
Sid 148 Addera och subtrahera bråk Ab 5:6

Vecka 13-14
Sid 149-152 Multiplicera bråk Ab 5:7 5:8
Arbeta tillsammans, Sant eller falskt sid 153

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: