Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra i D-gruppen vt17

Skapad 2017-03-27 12:52 i Djupedalskolan Härryda
Algebra " bokstavsräkning"
Grundskola 7 Matematik

Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebran räknar man med bokstavsuttryck istället för siffror. Ordet ekvation betyder likhet. Varför heter ekvatorn, ekvatorn, tror du? Bild från https://flic.kr/p/eK9qpL

Innehåll

1. Algebra - mål med kapitlet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

2. Begrepp

algebraisk ekvation

algebraiskt uttryck

variabel

förenkla uttryck

3. Syfte

Du ska få träna upp dig på en mycket användbar metod att lösa matematiska problem: med ekvationer!

4. Centralt innehåll

Innebörden av variabelbegreppet, algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Metoder för ekvationslösning.

5. Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med

 • gemensamma genomgångar
 • diskussion i grupp/helklass
 • enskild färdighetsträning
 • Problemlösning i grupp
 • Övningsprogram på Ipad

 

Uppgifter

 • Arbetslista 1 ALGEBRA

 • Länktips

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

F
E
C
A
Problemlösning
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet.
Insats krävs.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Beskriva med matematiska uttrycksformer.
Insats krävs.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Välja och använda matematiska metoder. Algebra
Insats krävs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Kommunikation
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt Algebraiska uttryck
Insats krävs.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då algebraiska uttryck med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då algebraiska uttryck med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då algebraiska uttryck med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Insats krävs.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: