Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden - formar och formas VT-17

Skapad 2017-03-27 13:34 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet kommer du att få lära dig om de krafter som formar vår jord.

Innehåll

Syfte enligt läroplan

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Mål med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • Förklara hur jorden ser ut.
 • Berätta vad som bygger upp jorden och vad som bryter ner jorden, ex plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser det får för människa och natur.
 • Kunna använda karta och tolka dess uppbyggnad med ex tematiska kartor.
 • Göra fältstudier för att undersöka naturlandskapet.
 • Kunna centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

Du kommer att få se på få se på film, läsa texter och artiklar, delta i diskussioner, skriva och göra fältstudier. Du kommer att få träna på centrala begrepp. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en kunskapskoll.

Bedömning

Dina kunskaper och resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Din förståelse av begrepp och din förmåga att använda dem.

Din förmåga att använda kartor och andra geografiska källor.

 

När vi är klara med det här området ska du bl a kunna svara på följande frågor:

 

 1. Hur ser jordens inre ut?
 2. Vad är det som gör att jordens plattor rör på sig?
 3. Ge exempel på inre krafter (eller uppbyggande krafter)
 4. Hur och var uppstår en jordbävning?
 5. Vilka kan konsekvenserna bli av ett vulkanutbrott?
 6. Varför väljer människor att bo vid vulkaner?
 7. Ge exempel på yttre krafter.
 8. Hur formar de yttre krafterna landskapet?

 

 

Centrala begrepp:

 

 • Jordskorpa, mantel, kärna, kontinentalplattor, magma, bergart,

 

 • Bergskedjeveckning, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis, erosion, vittring

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om natur- och kulturlandskap
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
i resonemangen beskriver du samband mellan ex
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan olika delar, processer, händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan olika delar, processer, händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Använda kartor, metoder, tekniker
för att undersöka världen
Behöver hjälp för att använda kartor, geografiska verktyg och metoder.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: