Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6

Skapad 2017-03-27 13:58 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Historia
Varför kallas det Stormaktstiden? Vad är en vallon? Vem var Bernadotte? Varför abdikerade drottning Kristna? Vad hände i Lützen? Vad var skiftet? Vad är kolonialism? Dessa och många fler frågor ska ni få svar på i detta arbetsområde. Där vi ska ta reda på vad som hände på 1600, 1700 och 1800 - talet och vilka konsekvenser dessa händelser har för oss idag.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 • Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi 4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Så här kommer vi att arbeta:

Söka fakta i filmer, på internet och i böcker.

Du kommer att få svara på frågor om tidsperioderna Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden både enskilt och med hjälp av lärare och klasskompisar. 

Du kommer att diskutera olika historiska händelser och personer och vilken betydelse dessa fick då och för oss idag. Vad kan vi lära av vår historia?

Du kommer att arbeta i en expertgrupper för att skapa egna provfrågor till en av tidsperioderna och därefter hjälpa till att lära ut svaren på dessa frågor i tvärgrupper. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att läsa dina svar 

Genom ett skriftligt prov på de frågor du varit med att skapa.

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna och vid diskussioner i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia åk 6

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

---------->
---------->
---------->
---------->
Använda en historisk referensram
Tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Hi
Eleven har någon kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Reflektera
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd resonera om någon orsak till samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
 • Hi
Eleven kan med stöd undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då till viss del enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera och tolka
 • Hi
 • Hi
Eleven visar med stöd hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Granska, tolka och värdera
 • Hi
Eleven kan med stöd använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Granska, tolka och reflektera
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd visa på något spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Analysera och använda begrepp
 • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven med stöd till viss del använda historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: