👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Tal och räkning (Språkintro)

Skapad 2017-03-27 14:01 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Taluppfattning - Tal och räkning

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp:

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder:

- Läsa av heltal på tallinjen

- Markera tal på tallinjen

- Skriva tal med siffror

- Skriva tal med bokstäver

- Multiplicera med 10, 100 och 1000

- Dividera med 10, 100 och 1000

- Uppställning/algoritmer för addition, subtraktion och multiplikation

- Avrunda till heltal, tiotal, hundratal och tusental

- Överslagsräkning

- Prioriteringsregler

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i räknehäfte

- Filmklipp på webbmatte

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov tisdag 12 september

Matriser

Ma
Taluppfattning - Tal och räkning

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna använda lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan använda lämpliga metoder för att lösa matematiska problem.