Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra,ekvationer och mönster v 13-19

Skapad 2017-03-27 14:37 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Mål:

När vi arbetat med detta kapitel ska du:

 

 • teckna och tolka uttryck med bokstäver
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser
 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt
 • teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • använda ekvationer för att lösa problem

 

Utvärdering:

Vi kommer att avsluta kapitlet med en diagnos.

Läxor:

Läxorna under avsnittet kommer vara att hinna med uppgifterna i planeringen.

Planering:

Se din lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Diagnosresultat: Algebra

Godtagbart resultat
Delvis
Jobba med uppgifter
D1a -b Förenkla uttryck utan parenteser
Formula blå: sid 147-148 Formula lila: sid 106-108
D1c Förenkla uttyck med parentes
Formula blå: sid149-150 Formula lila: sid 110
D1d Förenkla uttyck med parentes, multiplicera in
Formula blå: sid 151-152 Formula lila: sid 111-112
D2a Skriva uttryck för en omkrets
Formula blå: sid 148-149 Formula lila: sid 107-108
D2b Skriva uttryck för en area
Formula blå: sid 148-149 Formula lila: sid 107-108
D3a-b Lösa enkla ekvationer
Formula blå: sid 172 Formula lila: sid 117-118
D3 c Lösa ekvationer i flera steg
Formula blå: sid 183 Formula lila: sid 140
D3 d Lösa ekvationer med obekant i båda led
Formula blå: sid 173-174 Formula lila: sid 119
D4 Lösa enkla andragradsekvationer
Formula blå: sid 176 Formula lila: sid 121
D5-6 Använda ekvationer för att lösa matematiska problem
Formula blå: sid 182-184 Formula lila: sid 142-143
D7 Undersöka mönster
Formula blå: sid 153-155 + 164 Formula lila: sid 138
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: